Text písně Betlémská z alba Sběrný dvůr

1)	Když Augustus vydal nařízení na sepsání
Lidu po světě, na jeho římské planetě
Do Betléma, města Davidova zapsat se šel
I Josef s Marií, tam do rána se ukryjí

R:	Záře z nebes světe rozjasní tě 					
Až Marie dnes porodí dítě
Když není pro ně místo pod střechou
 V jeslích spí v seně před poutí nelehkou
	 
2)	V krajině té pastýřové stáda nehlídají	
	K jeslím spěchají, o té zprávě zpívají
Anděl Páně a zástup nebeský Boha A			    E
Ať na zemi je mezi lidmi pokoje

R:	Záře z nebes světe rozjasní tě 						
Až Marie dnes porodí dítě
Když není pro ně místo pod střechou
V jeslích spí v seně před poutí nelehkou

Zpět na seznam alb
Divadlo v parku   Vize 97

Design: © Jiří Danihel * Obsah: © Petr Nedvěd * Webmaster: Martin Ječný
Jakékoli použití textů, obrazových a zvukových materiálů mimo tento web bez souhlasu autora není dovoleno.